Как да носите гривната?

Военни гривниоръжие гривна военниилибраслетнаизживяванетоеголаназапалката заулесняване натранспортанакорда с бързо използваема дължина вспешни случаи. Това еаксесоар оригиналнавоенна. Този миникомплект за оцеляванее популяризиран отспециалистите по оцеляване.Защото еприкрепенакъмза китката, тазиаксесоарът има предимството, чеограничаварисковете отзагуба. За разлика от раниците, които могатда се изхлузятв случай нападане. Може да загубите всичко за секунда.

Високите гривни военниса предимнобракети. Те могат да се използват катобижута също и със своята особеност. Как да ги носите добре? Бракетиса среднай-леснитеаксесоариза носене. Колкото до златна висулка с военна значка, единична каишка откожа или няколкоперли в последователност могат да подчертаят облеклото ви и да ви помогнатда изразите свояталичност дискретнобез да казвате нито дума. Те могат да правятпрепраткикъм нашияживотизвънофисаили ни помагат да предадем послание или дори настроение на хората около нас. Същественият елемент при носенето на гривна екомфортът. Не избирайте гривна само защото е модерна, изберете я според стила и желанията си.

 

bracelets militaires
 

На коя ръка да носим гривна?

Вфункциясъображенияот практикаизагрижености, които може да имате. Това еправилният начинзаносенена гривна. Най-често задаваният въпрос е дали да го носите насвиващата ръка доминантнатаили недоминантната. Независимо дали сте мъж, или жена, всеки има свои предпочитания, когато става въпрос за носене.

На доминиращата ви ръка

На първо място поставетегривнатана вашата ръка главнаще осигури на гривната вимаксимален отконтакт. Когато изпълняватезадача, най-вероятно ще използватеръката си доминантната за да покажете новото си бебе, украсено с разкошна Американски мъжки пръстен военен. Например при ръкостискане, отваряне на вратата или хранене. Ето защо, ако носите гривна и искатеда я покажете, препоръчвамеда я носитена вашатаръка доминантна.

В недоминиращата си ръка

От друга страна,облеклопоясине доминантни означава, че емалко вероятнода предизвиквадискомфорт. По-малко вероятно едасе счупии или даподраскате своятабрадвичка, защото използвате тази ръка по-малко. Обърнете внимание, чебижутонай-често носено от мъжете нане доминантнатаечасовник. Ето защо, ако носите скъпа гривна или часовник, препоръчваме ви да ги носите на китката на недоминиращата си ръка.

Носенето им и на двете китки не е практично

Само защото иматедве киткиче трябва да носитебраткатана двете китки. Това отново зависи от вашиястил личенстил. Ако носитедостатъчноотбракетиза да покриете цялата сипредна частръцете, най-добре е да гиизтеглите надвете ръчки. Предупреждавам ви да неносите каквито и да билобрадвичкизаи двете душки. Не само щебъдетезабелязани, докатоходитеноотвличатесъщовниманиетона хората около вас. Може дори да едосадноза тези, които ви виждат, а и за вас.

Носете го с часовник

Въпросът, който също ви вълнува, е как да го носитеабрадвичкасчасовник. Още сега ви казвам, че еза предпочитанеда несвързватечасовника си с гривната. Ако поставите и двете на една и съща китка, рискувате да повредитеили да надраскате часовника си. Гривната ви ще загуби своятавидимост, ако се носи на една и съща китка с вашиячасовник. Понякога поставянето на вашата гривна до часовника можеда намали значението на гривната. Въпреки това тя може да бъде ичастично видима, ако е поставена отстраната или подкорона наохранителя.

Как да носите гривната

Какви гривни са на мода?

За модерен външен вид той епървиченче знаетеизберетемодернибракети. Какъв стил да приложите, когато стежена, за да изглеждате завидно? В края на краищата, бракети санеизбежни . Можете да изберетеБраслет Пандора. Това е гривна, която подхожда за всеки случай.Макар че често е скъпа, гривната Pandora епривлекателнапо няколко причини. Тя може да бъдеперсонализираназа да се превърне в една от най-модерните гривни.Известен е и симакачество непостижимо.

Бразилските бракетипродължават да набират популярност. И за това има основателна причина – тяхнатапростота, тяхнатапрактика и нейниякапацитет дасъответства многостилове. Тези бижута стилове съществуват не само на китката, но и вбрадвички гривнипанели. Когато имате душа на „направи си сам“, това може да бъде чудеснозабавление за направата накрасива брошка бразилска. С различницветове в зависимост от това дали е есен или лято. Модните гривни се намират лесно.

Акомодатае, както се казва, единцикъл, което означавазапочване отначало постоянно, така чебраткатанаjonc е добра илюстрация. Всъщност тезибижутавсе още сабрадвичкиотмодатапочти постоянно. Подобно нагривната, изработена откожа, французите са я възприели. Предлагат се в златни исребърни варианти. Новост, която правиженитезавистливиот: гривнатаCrown Cleor. Той е изработенот сребро и епокрит със скъпоценен камък, много подобен на тюркоаз.

Енергиятаизащитатана естествения камък са многопопулярнив днешно време. Те се носят, за дазащитятчовека от нараняване,увеличаттехното ниво на енергияи носи късмет.Този тип енергийна гривна е изработена отестествени, които не само изглеждат добре, но и иматзащитнизащитни свойства. Камъните иматлечебни свойства.
Военните ленти за ръкавели също са предназначени за защита, но за какво всъщност служат

Как да носите лентата за ръкавели?

За какво служат военните гривни?

Военни гривни военни гривниса известни катогривни за оцеляване гривниза оцеляване. Това еаксесоар съединител, които могат да се развият, за да се получат няколко метрапаракорда. Въввоеннатаупотребаот зората на времето той епринадлежностнапътешествияза туристи и изследователи. Навсякъде по терена, невероятномощенимногофункционален, гривната за оцеляване може да ви спести цял ден, докато сте извън утъпкания път.

Наброшкатаза оцеляванеБраслетще ви послужи добре, акосе окажетекатоРобинсън Крузовситуация критична. Той е проектиран да се справясвсичкиситуации екстремниможе да се окажете наостров пустинен, на върха напланина и по време на всичките виекскурзиирискованиекскурзии.

Паракордзначи „въже от парашут„, тя може даиздържа повече от200 kg! В гривната за оцеляване тя е сплетена така, че да бъде колкото се може по-компактнавъзможно, но има и възли забързо разгръщане. Целта първоначалноеда не се разглобяваи да госглобявамвсяка сутрин,нода го извадя в деня, в който имах истински проблем… Тъй като често се нуждаете от парчевъжекогато отиватена походда се приютиш напътешествиедалеч от цивилизацията!

Вероятно се чудите какво енудозаразгръщане бързо. Тези възли имат няколко характеристики:

 • Тесе разпадатв
  секунди
 • Те са вархива уникален дамаксимизира дължинатана на
  наличните кабели
 • Обикновено те иматдуша последователнана еднаверига, а не наединственаверигакоето позволява извличането на душата чрезиздърпване иразрушава сцеплението на
  възела
 • Те използватръкохватка(тъкани или метални) катокуказа лесно
  сваляне

Как да изберем гривната си?

Намираш своята киткамалко прекаленодебел, или напротив – прекаленотънък? Не се притеснявайте, ето няколко съвета, които ще ви помогнат даизбегнете да иматепроблеми при избора на гривна.

<h3>Измервайте китката си, преди да купите: необходима стъпка.

Нищо по-просто: използвайтелента илиметър гума, простоизмерване вашата китка, така че да не е твърде широка широка или напротивпрекалено тесени който не ласкае фигурата ви. Aбраслет еаксесоар, който ви сублимира, е важнода го изберете внимателно според собствения сивид.

Имате ли достатъчно силна китка и фигура?

Не изпадайте в паника. Зажени заоблени, препоръчват се гривниголеми: еднабрадвичка добре проектирана или еднабрадвичка сярки цветове брадвичка. Тези гривни трябва да се виждат ипривличат вниманиена китката ви. След това ви поставят встойности вашиякомплексе вече самодалечен спомен.От друга страна, бралети тънкирядко се срещат при жени с кръгли или големи тела. Но ако стеумелив този типаксесоари, можете да гиналожите и да носите няколко наведнъж!

Как да носите гривната

Имате ли тънка и малка китка?

.

Не се притеснявайте! Гривнитънкиидискретнище подобри вашите куклиделикатните. В този случай трябва да стебдителни и да не носите гривна илибрадвичкапрекаленодраматично, като по този начин рискувате дакомпресирате своясилует и да се превърнете в проблемна личност. Но ако изберете този тип гривна, изберетегривна, изработена отдърво или вметал зазакръгляне вашатакукла и да осигуритестил, която следва най-новитетенденции!

Жени с кръгли форми, стройни, високи, дребни или слаби,брадвичкитеподхождат на всички. Просто изберетематериала илицвета, които ще повишатстойността на вашата китка! Гривна, гривна с котва, тънка гривна, часовник или лента: всичкиаксесоариможе да сеизползваако стерешили. Просто бъдетевнимателни заразмерана вашата китка и ефективно да изберете своитепредпочитани аксесоари!

Защо да носите военна гривна?

Той предлагаизгледкоето е едновременноелегантно иудобно. Осмелете се дапривлечетеочите на вашатасреда, ще откриете, че тя енормална да получишпохвала на твоятабрадвичка. За един мъж разговорите на парти в офиса или излизането с приятели с красива военна в ръка е добро начало, което няма да загубине оставядобро впечатлениепо целия свят.

Ако носенето на пръстен имазначение особенона избрания за носене пръст, след коетобракетътможеда дадеповечесвободаaпринципиза потребителя. Преди да носитебижута, трябва да се вземат предвид някоикритерии. Всъщност можете даманипулиратецикъла сдясната си ръка дясната, можете да го направите и в обратната посока, както предпочитате.

Накрая, вашиятстилживот, спортни дейности, работа…. са многоважни заизбора предпочитанията си заматериали набракети. Най-доброто от всичко е, че тези гривниняма да ви притесняват и няма да се налага да ги прибирате през деня.

Набрадвичкитеса начин запоказване натехниятефект, особено за покажи стойността на любовта, която изпитваш към половинката си. За многодвойки, тя епотвърждаваща любовкато им подаритеподаръкромантиченподаръкичувствакоито саневинагилеснозаизразяване.Това може да бъдедобра опцияза тези, които не желаят да дадат пръстен. Гривнитевинаги са билибижутаспециални и символ на ангажираност, с красива гривна, която със сигурност ще я зарадва.

Ако трябва дададетеаподаръкна човек, когото не познавате, трябва да стевнимателникогатоизбиратеабрадвичкавоенни, обикновено загодишнина, еподарък важен.

Както виждате,братката военнаможе да се използвакато аксесоарзасъхранение,аксесоарзамодаи идея заподарък зачовек важен. Носи се като всички гривнисамо с еднобързо внедряванеопция. Ако се занимавате с туризъм или нещо подобно, тази гривна военна е един откомплектите, от коитоще се нуждаете. Катомодерен аксесоартой може да се комбинира с вашитеоблекла. И тъй като се предлага вняколко цветове, можете дасъчетаете цветовете. Какво чакате? Вие също можете да си купитевоенна гривна, за да си придадете военен вид. Погледнете каталога

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *