Какво е оръжие от категория А1?

Понастоящем съществуват строги разпоредби, които регулират използването на остри оръжия. Съществуват обаче няколко вида оръжия, които имат предписани правила за всяко от тях. Говорейки за тези различни видове, вероятно вече сте чували информация за оръжията от категория А1 или просто сте чували името им. Ако сте почитатели на военното или дори на огнестрелното оръжие, тази статия със сигурност ще ви заинтересува. Вероятно това е само една от многото информации за огнестрелните оръжия, но можете да сте сигурни, че с тази статия ще можете да се задоволите с информация за категорията оръжия A1.

Използвайте се
от промоционалните ни оферти за военно облекло и аксесоари (военна балаклава, сгъваема лопата, военна раница …. ). Те са налични в нашия онлайн магазин.

military-survival-knife

Общото за оръжията от категория А1:

Оръжията от категория А1 са просто обикновени огнестрелни оръжия за разлика от оръжията от категория А2, които вече се класифицират като военни материали. Въпреки това, дори и да не са предназначени за водене на война и да са обикновени огнестрелни оръжия, те не могат да бъдат притежавани от всеки. Оръжията от категория А1 са многобройни и групират различни видове огнестрелни оръжия в своя раздел или категория. Точно както има видове, така и всеки от тях има характеристики, които го представят с информация, която е доста специфична за тези оръжия. По-долу ще видите основните видове оръжия, които са класифицирани в категория А1, както и техните характеристики, които са добре обяснени.

Основен военни бижута за ежедневната ви военна визия!

Различни видове оръжия от категория А1:

Има не един, а няколко вида огнестрелни оръжия, които попадат в категорията А1 на класификацията на оръжията. Всеки от тях има собствен дизайн и начин на работа. Тези оръжия също имат предназначение и различни други особености. Те също така имат система за хранене или операционна система, която може да бъде автоматична или ръчно повтаряща се. Тези оръжия нямат нищо общо с оръжията, класифицирани в категория А2 или друга по-висока категория. Ето тези различни видове оръжия от категория А1, за да не се обърквате повече по този въпрос.

  • Пистолет:е огнестрелно оръжие с къса цев, което се използва в ръката като револвер или
   пистолет
  • Оръжие с рамо: Това е огнестрелно оръжие, което се държи с рамо, а не с ръка. Това е полуавтоматично повтарящо се оръжие за ръчно изстрелване, което може да бъде и за централно изстрелване.
  • : това е огнестрелно оръжие с тръба, която се използва за изстрелване на снаряд. Той може да се състои от нарезна или гладка цев и боеприпаси за нея.
  • Автоматично повтарящо се огнестрелно оръжие: Огнестрелно оръжие, което се презарежда автоматично и може да бъде превърнато в полуавтоматично повтарящо се огнестрелно оръжие, ръчно повтарящо се огнестрелно оръжие или дори в огнестрелно оръжие с един изстрел.
  • Дългоцевно повтарящо се огнестрелно оръжие: Това огнестрелно оръжие може да има полуавтоматичен повтарящ се механизъм, както и ръчен повтарящ се механизъм.

  Различни характеристики на оръжията от категория А1:

  Оръжията имат няколко характеристики, които ги характеризират и индивидуализират.По отношение на боеприпасите те имат снаряди с калибър от 20 мм и повече. Много е важно да се спомене, че оръжията с еквивалентни технически характеристики също се считат за част от категория A1. Огнестрелните оръжия, маскирани или замаскирани като друг предмет, също остават оръжия от категория А1. В случай на полуавтоматични повтарящи се оръжия, те могат да изстрелват повече от 11 патрона без презареждане, с вграден пълнител с повече от 10 патрона или когато е поставен отделящ се пълнител с повече от 10 патрона. Оръжието, използвано с тези патрони, все още се класифицира като категория В, ако пълнителят не е поставен. Само пълнителят е класифициран като категория А.

  Кой може да носи и транспортира оръжия от категория А1 и при какви условия:

  Много членове от Кодекса за вътрешна сигурност уреждат със закон носенето на оръжия. Точно както има много хора, на които този кодекс позволява да притежават или придобиват оръжия, така има и хора, на които не е позволено да се докосват до тях – временно или за цял живот. Съществуват различни забрани, въведени от този кодекс, които ще бъдат обяснени по-долу. Ще бъдат обяснени и различните изключения от него, така че целият въпрос да бъде ясен и недвусмислен. Като се имат предвид различните условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се снабдите с оръжие, те ще бъдат обяснени едно по едно с най-ясните налични обяснения.

  Забрана за носене на оръжие от категория А1:

  Трябва да знаете, че без разрешение е забранено от закона за регулиране на оръжията да придобивате или притежавате каквото и да е оръжие от категория А1. Важно е да знаете, че неспазването на разпоредбите може да доведе до забрана за носене на оръжие. Като обикновени граждани нямате право да носите оръжие на обществени места. С изключение на служителите на правоприлагащите органи, носенето на оръжие навсякъде е строго забранено. Разрешение за притежаване на оръжие няма да ви бъде издадено за повече от 5 години.
  Строго забранено е да се пренебрегват правилата за носене на оръжие за лица, носещи това оръжие.

  Изключения от носенето на оръжие от категория А1:

  Забраната за носене на оръжие от категория А1 може да бъде отменена в случаи на изключение. Ако сте ловец, стрелец или колекционер, имате право да притежавате адаптирани оръжия по изключение или с разрешение. Всички условия на разпоредбите за носене и транспортиране на оръжия трябва да се спазват добре от лицата, които ги притежават. В случаи на заплаха от професионален риск се разрешава закупуването и притежаването на оръжие от категория А1 и дори от категория В. Това разрешение обаче може да бъде дадено само на работното място или вкъщи. Трябва да съхранявате оръжието си на места, подходящи за вида на материала, който включва оръжието, като например сейф или шкаф.

  what-is-a-category-A1-gun

  Условия за носене на оръжие:

  Iима няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да можете да притежавате оръжие. Тези условия включват и изключенията за носене на оръжие, които обяснихме по-горе. Не е достатъчно само да искате да притежавате оръжие и да сте сигурни, че покупката ви е
  нормална. Условията трябва да бъдат изпълнени не само от факта, че става въпрос за нещо опасно, но и от спазването на прости процедури и правилата. Ето защо, както и при всички други условия, изискващи пълнолетие, трябва да сте пълнолетен и дееспособен. Ето и различните условия за носене, придобиване или съхранение на оръжие.

  • Трябва да сте навършили пълнолетие: непълнолетното лице все още не се счита за отговорно, така че в никакъв случай не може да има право да носи оръжие, докато не стане достатъчно пълнолетно, за да има това право. Изискването на мнозинството тук не може да бъде пренебрегнато или да се ръководите от него както намерите за добре и трябва да бъде спазено във всеки възможен детайл.
  • Вашето име не трябва да се появява на FNIADA : В националния регистър на забраните за придобиване и притежаване на оръжие са изброени лицата, които нямат право да притежават и носят оръжие от какъвто и да е вид. Тъй като името ви фигурира в този списък, вероятно вече знаете нещо или състоянието ви не позволява да се сдобиете с оръжие.
  • Не трябва да е бил осъждан: Не трябва да е налице бюлетин за съдимост № 2 за присъди за определени престъпления като убийство, непредумишлено убийство, изтезания, варварски действия. Като има бюлетин № 2, който вече е мръсен, за него е много трудно, ако не и невъзможно, да стане отново собственик на оръжие.
  • Трябва да имаш примерно поведение: Не можеш да владееш оръжие с поведение, което е опасно за другите около теб или което застрашава и теб. Подобно поведение до голяма степен бележи вашата безотговорност към това, което би трябвало да е важно. С това
   поведение лесно можете да нараните хората с оръжие върху вас
   .
  • Притежаването или носенето на оръжие не трябва да бъде забранявано: Преди съдебно решение в рамките на присъда за защита на жертви или насилие. Лице, което подлежи на тези забрани, не може да притежава оръжие. Това има
   за цел да защити въпросното защитено лице и да попречи на лицето, изправено пред това решение, да се изложи на опасност
   .
  • Трябва да е
   здравомислещ: При липса на удостоверение на по-малко от една година. Никога не трябва да сте били приемани в психиатрично заведение без ваше съгласие. Това е само предпазна мярка с оглед на факта, че човек, който не е със здрав разум, може бързо да се отклони от един момент в друг.
  • Трябва да сте в
   правилно физическо или психическо състояние: Важно е да сте в правилното физическо или психическо състояние, за да се справите с носенето на оръжие в дома си. Без него може случайно да навредите на себе си или на други хора
   .
  • Трябва да имате основателна причина: Не става въпрос да изпълните другите условия и след това веднага да поискате. Трябва да имате основателна причина, която да оправдава носенето на оръжие. Причината трябва да е свързана с професионална или друга дейност, която може да обоснове, че искате да използвате оръжие с добри намерения.

  Защо да притежавате оръжие?

  Могат да съществуват
  няколко причини, поради които човек трябва да притежава оръжие и да го използва. На първо място, това е мярката за сигурност, тъй като за един нормален човек, който не принадлежи към въоръжените сили, е също толкова важно винаги да носи оръжие у дома. В случаи на самозащита или в случай, че сте в опасност и не можете да се свържете с полицията или полицията би отнела твърде много време в зависимост от ситуацията, в която се намирате. В този случай притежаването на оръжие може да бъде много полезно за вашата защита. Така че си осигурете разрешително за оръжие и най-доброто оборудване от нашата колекция за стрелба на стрелбището. Посетете ни и се обучете сега, за да получите разрешително за оръжие.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *