Каква е ролята на сержанта?

В редиците на армията малцина са тези, които имат уважението и тежестта на сержант, като притежават няколко звания до старши сержант. Сержантите са от съществено значение за гарантирането на това, че услугите, предоставяни на обществеността, са професионални, етични и отразяват декларацията за заетостта и ценностите. Те отговарят за осигуряването на ежедневен надзор и обща и техническа подкрепа на персонала. Тези сержанти са считани за водачи и наставници дори от офицерите, на които официално са подчинени. Задълженията на тези сержанти обхващат широк спектър от роли, всички еднакво важни.

Влезте в нашия онлайн магазин, за да си купите военни продукти (армейски колан, соларно зарядно за оцеляване, зимно военно яке) и се възползвайте от нашите промоционални оферти!  

Gant-militaire

Quelles sont les fonctions d’un sergent militaire?

Сержантът на степен трябва да посрещне предизвикателството на обществената служба с ниво на отдаденост, немислимо преди повече от 150 години. Като офицери на мира той носи широк спектър от опит и подготовка в работата по оценка на бойните действия, усъвършенствана медицинска реакция и организация на защитата на кадрите под държавните тайни служби.

Военният сержант има уникални познания за държавните процедури и традиции. Като се опира на традициите за високи постижения, постоянният дух на всеотдайност подтиква армейските сержанти да търсят нови начини за подобряване на обслужването на държавната група.

Носете военни бижута за Вашия ежедневен военен стил!

Сержант

Първото сержантско звание е Е5, сержант. Това е сержантът, който има най-голямо влияние, когато става въпрос за обучение и надзор на младите военнослужещи във военния живот и личните грижи. От мъжете с този ранг се изисква да осигуряват практическо обучение и наставничество на войници и специалисти. Военнослужещите с този ранг създават предпоставки за възходящо развитие на професиите, като същевременно ги учат на целеустременост и организация, които определят сержанта.

Щабният сержант

Щабният сержант или Е6, въпреки че сам по себе си не е по-авторитетен от Е5, всъщност контролира повече войници. Всъщност първият сержант има под себе си други сержанти, но с този ранг. Разликата в секцията е свързана по-скоро с годините опит. Първият сержант е вероятно най-влиятелният и важен сержантски чин. Защото той предлага своя опит и съвети на офицерите и хората в секцията над или под него.

какво-си-служебна-роля

Сержант първи клас

Сержантите първи клас или Е7 са известни още като взводни сержанти. Те имат равен на себе си, на ниво взвод, само старши лейтенант. Като се има предвид, че много от E7 имат повече години опит в армията от своя взводен командир, редовно се оставя на командира на своя екип в отсъствието на офицер. Сержантите на това ниво имат почти 20 години стаж и именно на това ниво сержантът се счита за старши сержант.

Главен сержант

Често заемат сходни длъжности, като Главен сержант и Първи сержант, те ръководят множеството взводни сержанти под тях. В много отношения те са истинските лоялисти на своето подразделение, на неговия успех и динамика.  Тези, които имат пряко и неоспоримо въздействие върху целия екип. Главният сержант заема същата степен Е8. Но неговата функция обикновено се върти около националните и щабните роли на полково ниво, а не пряко командва войските.

 

Майор сержант

Заема най-високия ешелон на подофицерски звания, сержант-майорът и командирът са най-добрите сред своите колеги. Главният сержант е старши помощен персонал на равнище полк и бригада. Той отговаря за всички, които не са прапоршчици или офицери. Въпреки това главният сержант и командирът са изключително редки и действат почти извън границите на званието. Обикновено те са относително безконтролни, дори и от офицерите, които приемат повече съвети от тях, отколкото дават.

Какви са другите съображения за ролята на сержанта?

Сержантът е натоварен със задължения по охраната по време на пленарните заседания. Неговите задължения включват:

  • поддържане на благоприличие;
  • оказване на съдействие на членовете на ЕП и на посетителите;
  • раздаване на законопроекти и анализи;
  • управление на секцията за оповестяване.

Всеки сержант трябва да може да разпознава важните длъжностни лица, както и персонала, медиите и лобистите, за да определя кой може или не може да бъде допуснат в залата.

Като допълнителна мярка за сигурност,сержантите наблюдават държавната галерия. Те спазват правилника на Камарата и предоставят информация на преминаващите.

Призовки

По указание на Комисията по правилника на щата сержантите изпълняват връчването на призовки за сравнение в щата на приятелски или враждебни свидетели, за да осигурят явяването им на законодателната организация.

Военните сержанти се назначават на заседания на комисии, независимо дали се провеждат в Капитолия или на друго място в държавата или страната. Те помагат за организирането и контролирането на изслушванията. Ако е необходимо, те записват свидетелските показания, поддържат кворума и прилагат правилата и процедурите на комисията.

Сигурност

Кабинетът на военния сержант отговаря за сигурността на Капитолия, законодателите, персонала и хилядите граждани, които го посещават всяка година. Мерките за сигурност включват ограничаване на достъпа до сградите, редовни патрули и поддръжка на системите за наблюдение и алармени системи.

Sergeants on security duty for the state governor provide protection for dignitaries. Службата на военните сержанти разследва заплахите към групата и персонала. След като тази дейност бъде оценена и когато се прецени, че е необходимо, военните сержанти осигуряват и защита на изпълнителните лица.

Оценка на заплахите

Кабинетът на държавния военен сержант отговаря за подпомагане на поддържането на сигурността на работното място, като разследва всички заплахи срещу групата и персонала. Те трябва да се отнасят сериозно към въпросите, свързани с тормоз и домашно насилие, като обръщат внимание на предупредителните знаци за насилие.

Сержантите трябва да реагират бързо на опасни ситуации. Те също така отговарят за обучението и подготовката на групата и персонала относно превенцията на насилието, предупредителните знаци и отговорностите.

what-is-the-role-of-a-sergeant

Разследвания и арести

Военният сержант е първата линия на реакция при всеки сигнал за помощ, като задържа или арестува лица, за които се смята, че нарушават реда или заплашват държавните учреждения или персонала. Той също така издирва възможни взривни устройства и разследва заплахи за Капитолия и неговите жители.

В допълнение към наблюдението на диспечерския пункт, сержантите трябва да овладеят радиокомуникациите, които се използват ежедневно, както и при извънредни ситуации.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *