Какъв е критерият за класифициране на оръжията в категории a b c d?

Всички съществуващи армии подлежат на подразделяне по категории. Всяка категория оръжия включва списък с огнестрелни оръжия. След това този списък е предмет на номенклатура на категориите оръжия, номенклатура, известна като класификация a b c и d.Тази категоризация на оръжията не се извършва сама по себе си, а се извършва в съответствие с определени критерии. Що се отнася до категориите оръжия a b c и освен това има един конкретен критерий.Не знаете какъв е той? Бихте ли искали да знаете какъв е критерият? Обясняваме ви го тук!

Посетете нашия магазин, за да си купите военни продукти (военен колан, соларно зарядно за оцеляване, реална военна значка….) и се възползвайте от нашите промоционални оферти!   

mitaine-armée

Критериите за класифициране на въпросните оръжия

Класифицирането на оръжията по категории улеснява потребителите и бъдещите потребители да знаят какви са те.
Много е важно тази класификация да се основава на обективни и ясни критерии за последните. По отношение на
класификацията на оръжията в категориите a b c и d има един основен критерий, който е критерият за придобиване на притежание.

За повече съдържание по въпросите на военното дело, облеклото, чанти и военни аксесоари заповядайте в military-bg.com

Критерий за придобиване на оръжие

.

Придобиването на оръжие е основният елемент, по който се преценява каква категория трябва да има едно оръжие. Придобиване на оръжие означава елементът, който ще позволи да се притежава и съхранява оръжие. Този критерий е разделен на четири в зависимост от елемента на разрешението на оръжията. Придобиването и притежаването на оръжия подлежи на разрешение. Но има и придобиване на оръжия, подлежащи на деклариране, придобиване на оръжия, подлежащи на регистрация. И накрая, придобиването
и притежаването на оръжия, подлежащи на
забрана.

  • Придобиване и притежание на оръжия, подлежащи на разрешение: този подкритерий е елементът на класификацията на оръжията в „категория б“.
   За да притежава оръжие от тази класификация, лицето трябва да получи разрешение
   . За получаването на последното е необходимо първо да се подаде заявление с придружаващи документи в префектурата, в която заявителят пребивава. Ако кандидатът живее в Париж, заявлението се подава в парижката префектура. Ако кандидатът живее в Лил например, процедурата е същата.
 • Имобилизация за придобиване на оръжия, подлежащи на деклариране: този подкритерий е елементът на класифициране на оръжията в „категория с“.
  За да притежава оръжие, класифицирано по тази класификация,стрелецът трябва да подаде декларация в префектурата по formulaire CERFA.Трябва да декларирате, че притежавате валидно разрешително за стрелба. Или трябва да декларирате, че притежавате разрешително за лов с валидност от предходната година. Едва след като е подадена
  декларацията, може да е възможно да се получи разрешение за придобиване на задържане.
 • Придобиване на задържане на оръжия, подлежащи на регистрация: този подкритерий е елемент от класификацията на оръжията „категория d“.
  За да притежавате оръжие от тази класификация, е необходимо просто да регистрирате въпросното оръжие. Регистрацията се извършва при представяне на същите документи, както за оръжията, подлежащи на деклариране. Правилата са малко по-свободни за тази категория.
  • Забрана за придобиване на оръжия, подлежащи на забрана: този подкритерий е елемент от класификацията на оръжията от „категория а“. Оръжията от тази категория са обект на забрана за придобиване.Всъщност тези оръжия са забранени за притежание от всеки стрелец, освен ако няма изрично разрешение. Съществуват само много редки изключения, при които притежанието на тези оръжия с цел придобиване е разрешено.

  Важно е
  да се отбележи, че в днешно време благодарение на SIA или Système d’Informations sur les Armes, е напълно възможно да се подават файловете за всяка категория оръжие онлайн. Първоначално отворена за ловци, сега SIA се преработва, за да свърже стрелците директно с префектурите и оръжейниците. Няма повече
  пътувания и хартиени файлове.

   
what-is-the-criteria-for-categorising-weapons-a-b-c-d

  Защо е този критерий за категоризиране на оръжията?

  Този критерий, заедно с неговите подкритерии, е наложен от съображения за сигурност. Притежаването на оръжие не е нещо, което трябва да се приема с лека ръка. За да се гарантира, че притежаването на оръжие от стрелците не представлява опасност за самите тях. Да не говорим за опасност за околните. Затова е необходимо да се гарантира безопасността на всички.

  По-подробна информация за категориите оръжия a b c d

  Всъщност всички оръжия са включени в категориите оръжия, за да се получи по-ясна информация за стрелците. Но и за по-добър код за сигурност. Важните категории оръжия са оръжия от категории a, b, c и d.

  Категория а оръжия

  Това е категорията с най-строги разпоредби. Защо? Защото това включва забранени оръжия, освен ако не са разрешени като за определено изведено от експлоатация оборудване. Той е разделен на две подкатегории a1 и a2.

   • Забранените оръжия a1:за този първи клас по-специално огнестрелни оръжия. Като примери могат да се посочат дълги оръжия, оръдейни оръжия и дори къси оръжия.

    • Забранени оръжия a2:Това е за оръжия за водене на война.Примери за това са химически или запалителни оръжия.

    Оръжия от категория b

    Тази категория е достъпна за лица с разрешително. Това включва например ловци или лица, притежаващи лиценз за спортна стрелба. В повечето случаи те имат право да закупуват тези оръжия, както и боеприпаси за тях. Примери за това са:

    • полуавтоматично или повтарящо се гладкоцевно дългоцевно оръжие
    • ./li>
    • Малки оръжия и оръжия, преработени в малки оръжия
    • .
     /strong>
    • lконтактни импулсни
     оръжия

    Категория c мъже

    Тази категория е отворена и за частни лица. Придобиването може да е станало при оръжейник или в негово присъствие. Но може и да е наследен. Като пример:

    • Дълги ръце с
     ръчно
     повторение
    • .дългоцевно оръжие с 1 изстрел в
     цевта

    Категория огнестрелно оръжие

    Тази класификация е малко строги от всички. Защо казвате това? Защото той е предназначен и за категоризиране на оръжия и боеприпаси, които могат да бъдат свободно придобивани и притежавани. Продажбата на тази категория оръжия също е безплатна. Примери: гладкоцевно дългоцевно оръжие с един изстрел в цевта, неговите компоненти, боеприпаси и компоненти на боеприпаси. За тези оръжия не се изисква екзекутив за придобиване, притежание или продажба.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *